محصولات:

شستی آسانسور

دسته محصول: شایان کنترل

قفل درب

دسته محصول: آسان شایان

پرده نوری WECO

دسته محصول: آپادانا

پاراشوت هاوسان

دسته محصول: آسان شایان

رویزیون با حفاظ

دسته محصول: آسان شایان

گاورنر یک جهته MRL

دسته محصول: آسان شایان

تابلو فرمان با درایو یاسکاوا

دسته محصول: شایان کنترل

گاورنر قفل شو

دسته محصول: آسان شایان

روش نصب پاراشوت (ترمز ایمنی) آسانسور

در این ویدئو آموزش نصب پاراشوت آسانسور آسان شایان را مشاهده می کنید ...

آیا آسانسورها سقوط می کنند؟

این ویدئو را مشاهده کنید برای این که متوجه شوید آیا آسانسورهای امروزی ...

چه چیزی مانع سقوط آسانسور می شود؟

فیلم آموزشی نکات ایمنی آسانسورهای آسان شایان ...