Menu

+98 21 77817272 info@asanshayan.com

Products

Governor UCM

Product Category: AsanShayan

Bi-directional governor MRL

Product Category: AsanShayan

Governor 20

Product Category: AsanShayan

The governor is a way MRL

Product Category: AsanShayan

Of the governor encoder (GR-I-903-B)

Product Category: AsanShayan

Governor 25 Model Arvin (GR-902-B)

Product Category: AsanShayan

Hourly limit switches

Product Category: AsanShayan

Parachuting House

Product Category: AsanShayan

Governor single groove (GR-903-C)

Product Category: AsanShayan

Low gate governor

Product Category: AsanShayan

30 Model governor

Product Category: AsanShayan

Governor ideas model (GR-903-B)

Product Category: AsanShayan