حضور آسان شایان در نمایشگاه آسانسور شانگهای چین

صفحه نخست / اخبار / این خبر
تاریخ انتشار خبر: 29 اردیبهشت 1395

گروه صنعتی آسان شایان در نمایشگاه آسانسور شانگهای چین 2016 حضور یافت.