پاراشوت آریا

ویژگی های محصول:

  • بدون پلیت
  • قابلیت نصب با 4 پیچ پشت پاراشوت
  • سبک و ارزان
  • سریع و آسان
  • ترمز ایمنی از نوع تدریجی
  • قابلیت تحریک در یک جهت
  • سرعت مجاز عملکرد mm2/1 و mm8/1
  • وزن مجاز عملکرد 900 تاkg 1800((P+Q
  • طراحی مطابق با استاندارد EN81
  • نوع ریل T9