تابلوفرمان MRL

تابلوفرمان MRL (برای موتور های گیرلس):

* قابلیت تجهیز به سیستم نجات اضطراری با استفاده از UPS برای موتور های سنکرون و حرکت موتور با استفاده از درایو

* قابلیت توقف دقیق و نرم برای طبقات با ارتفاع کم

* درایو های مخصوص آسانسور برای موتور های گیرلس

* عملکرد گروهی به صورت دوبلکس

* قابلیت عرضه بصورت تلفیقی با سیستم نجات اضطراری مخصوص گیرلس

* قابلیت کار به صورت سیستم کاهش دهنده تراول کابل

* قابل استفاده در پروژه های MRL و Gearless

* امکان سفارش تابلو در ابعاد 165×50×30 سانتی متر برای MRL