جعبه رویزیون کارکدک

صفحه نخست / محصولات / شایان کنترل / جعبه رویزیون کارکدک

جعبه رویزیون (با سیستم کارکدک شایان کنترل):

* این دستگاه روی سقف کابین قرار گرفته و ارتباط بین کلیه قطعات الکترونیکی کابین و تابلو را برقرار میسازد.

* کاهش سیم (14 رشته تا 16 توقف)

* استفاده از کلید های جهت و استپ اضطراری با کیفیت بالا

* طراحی مناسب جعبه جهت دسترسی آسان به ترمینال ها